Jag heter Lena Lorentzen och mellan åren 2001-2015 jobbade jag på Apelskolan i Ullared. Där undervisade jag i svenska, engelska och språkfördjupning i årskurserna 6-9. 2008 fick våra elever var sin bärbar dator och sedan dess har jag jobbat med webben som läromedel. I den här bloggen delade jag med mig av vad jag och mina elever lärde oss i skolan. Efter att ha bytt jobb och börjat jobba för Nyanländaorganisationen i Falkenbergs kommun är bloggen vilande men det finns fortfarande en hel del tips som är värda att kolla in. Enjoy!

torsdag 11 augusti 2011

Bloggar

Jag har valt att använda mig av olika slags bloggar i min undervisning. Mina elever är skribenter på en gemensam bokblogg, de har även sina egna skolbloggar, klassen har en gemensam klassblogg, jag har en blogg där jag lägger ut uppgifter till mina klasser och till sist startade jag den här bloggen.

Varför har jag valt att arbeta så mycket med bloggar? Det finns många svar på den frågan. Precis som Peter Ellwe skriver här http://www.ellwe.se/7-satt-att-anvanda-bloggar-i-skolan/  så har jag insett att bloggarna har olika syften. Ett syfte är att lämna ut information. Klassbloggen fungerar som en ren informationskanal där jag eller eleverna skriver eller visar vad som händer i skolan. Likaså min egen blogg där jag lägger ut uppgifter till mina klasser. Ett annat syfte är att reflektera. Eleverna använder sin bokblogg till det men också sin egen skolblogg där de bl a reflekterar över vad de lärt sig under en lektion. Bloggen används också med syftet att redovisa elevernas skolarbeten. Mitt syfte med den här bloggen var till en början att dela med mig men används nu också som en reflektionsblogg i och med att jag började med IKT-kursen.

Största anledningen till att jag valde att introducera egna skolbloggar för mina elever var att jag tyckte att deras alster förtjänade en större publik. Jag inbillar mig att lärandet blir större när de får ta del av varandras texter och arbeten. En annan sak som är bra med bloggar är att information/arbeten som läggs ut finns kvar. Har jag lagt ut en keynote om t ex litterturhistoria kan eleverna gå in och kolla på den hur många gånger de vill. En sak som jag inte hade räknat med när jag började med bloggar var hur det underlättade för mig när jag skulle skriva omdömen. Nästan allt underlag fanns ju på deras skol - eller bokbloggar.

Det är viktigt, tycker jag, att man inte startar en blogg bara för att ha en blogg. Man ska vara klar med vilket syfte man har med sin blogg. Att rada upp mina olika bloggar här ovan fick mig att fundera över om jag rentav har för många bloggar. Kanske jag ska slå ihop någon? Eller så hanterar eleverna de olika bloggarna bra för de har insett att de har olika syften.

Om du känner dig sugen på att kanske starta en blogg har jag tidigare gjort en instruktionsfilm om det här: http://skolandatornelevernaochjag.blogspot.com/2011/04/hur-man-skapar-en-blogg.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar